ЗДО №5 "Факел", м. Гайсин
Ми запалюємо, бо палаємо самі!

Наш садок

  Загальні відомості про ДНЗ № 5 «Факел»:
Знаходиться за адресою:  м. Гайсин, вул. Свободи, 26

Електронна адреса: dnz5fakel@ukr.net

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1087170545392459

Відкритий в 1979 році.
Проектна потужність  – 181 місце.
Режим роботи закладу  –  9 годин;  з  8.00  до  17:00.
4 чергових групи  –  з 7.00 до 8.00 , з 17.00 – 17.30.
Функціонує  – 12 груп, які відвідує 297 дітей.
 
Групи ясельного віку (2-3 р.)                           : 3 групи;
Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.) : 3 групи;
Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.) : 3 групи;
Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.)    : 3 групи.
 
Дошкільний навчальний заклад «Факел» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України;
- Закону України «Про освіту»;
- Закону України «Про дошкільну освіту»;
- Базового компоненту дошкільної освіти;
- Конвенції про права дитини;
- Закону України   «Про охорону  дитинства»;
- Закону України   «Про охорону   праці»;
- Закону України «Про дорожній рух»;
- Закону України «Про мову»;
- Законом України «Про фізичну культуру і спорт»;
- Закону України «Про відпустки»;
- Кодексу законів  «Про працю»;
- Положення про дошкільний навчальний заклад;
- Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної  освіти;
-Листа міністерства освіти і науки України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році» та іншими нормативно-правовими актами;
- освітньої  програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».
А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного навчального  закладу та інших законодавчих актів.
Освітній процес в дошкільному навчальному закладі здійснюється українською мовою.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних  завдань  дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я  дітей, формування  їх особистості, розвиток  творчих здібностей  та  нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.
Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки).
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
- музично - спортивний  зал;
- кабінет психолога, вчителя-логопеда; 
- методичний  кабінет та  медичний блок;
- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,
- спортивний та ігрові майданчики.
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться  оздоровлення дітей.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючем.
Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу.
ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
Публічні закупівлі
Гайсинська РДА
Гайсинська районна рада
Гайсинська міська рада

Логін: *

Пароль: *