ЗДО №5 "Факел", м. Гайсин
Ми запалюємо, бо палаємо самі!

Методична панорама

Швець Ольга Борисівна

Педагогічний стаж – 38 років.
З 2011 року вихователь-методист.
Закінчила Переяслав-Хмельницький педуніверситет ім. Г. С. Сковороди 2004 р.
Методична робота
закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №5 "Факел"
Гайсинської міської ради
ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З метою зміцнення позицій української мови колектив закладу дошкільної освіти  у 2023 - 2024 навчальному році буде працювати над головною методичною проблемою: "Українська мова - мова моєї країни".

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти  визначає такі пріоритетні завдання на 2023/2024 навчальний рік:
  • Створити максимально безпечні умови для вихованців в умовах воєнного  стану. Удосконалити партнерську взаємодію між  закладом освіти та місцевими органами управління освітою та органами  виконавчої влади, представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Національної поліції.
  • Розвивати звукову культуру мовлення дітей раннього та молодшого дошкільного віку за допомогою дидактичних ігор; оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення за допомогою інноваційних методів навчання.
  • Продовжувати роботу з розвитку основ патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно-патріотичного виховання.
  • Розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій; формувати його під час експерементально-дослідницької діяльності та винахідництва.
  • Продовжити поглиблену роботу з педагогами щодо оволодіння засобами новітніх комп`ютерних технологій, алгоритмом та інструментами їх використання в освітньому процесі ЗДО.
Методична робота закладу спрямована на:
— вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
— стимулювання творчого потенціалу педагогів;
— підвищення педагогічної культури педагогів;
— вдосконалення педагогічної майстерності;
— розвиток спеціальних умінь та навичок;
— формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.
Мета методичної роботи:
вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.
Напрямки методичної роботи:
•підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
• вдосконалення педагогічної майстерності;
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
• розвиток спеціальних умінь та навичок.
Принципи методичної роботи:
•педагогічна співпраця з вихователем;
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
• принцип допоміжно – регульованого контролю;
• надання вихователеві права вибору;
• системність методичних заходів;
• принцип «Я – повідомлень” у спілкуванні;
• щоденна допомога;
•випереджувальний характер методичної роботи.
Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:
Колективні:
— інструктивно-методичні наради;
— педагогічні ради;
— педагогічні читання;
— теоретичні семінари;
— семінари-практикуми;
— колективні перегляди освітнього процесу.
Групові:
— методичні об’єднання вихователів дошкільних груп;
— робота творчих груп;
— консультації.
Індивідуальні:
—наставництво;
— самоосвіта;
— взаємовідвідування;
— робота над проблемними питаннями;
— атестація.
Методична робота з педагогами носить діагностично-прогностичний характер та проводиться ефективно та якісно. Методичні заходи: консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси, проведені в дошкільному закладі, мали інтерактивний характер, були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, на подолання опору консерватизму та інерції застарілих поглядів і традицій, стали чинником розвитку творчості, заохочення кожного педагога до підвищення рівня професійної компетентності і творчих можливостей, сприяли формуванню вміння оновлювати освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних рішень.

     

ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
Публічні закупівлі
Гайсинська РДА
Гайсинська районна рада
Гайсинська міська рада

Логін: *

Пароль: *